ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิศริศรา เรืองขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิศริศรา เรืองขำ นักเรียนชั้น ม. 5/1

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
จัดโดย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย