กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 12.00 – 15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 12.00 – 15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 12.00 – 15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6