การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. นักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดใบชำระเงินทางเว็บไซต์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม www.bbw.ac.th
2. เลือกระบบบริการนักเรียน > ระบบพิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา > ใส่หมายเลขรหัสบัตรประชาชน 13 หลักของตนเองในช่องค้นหา 🔍
3. ปริ้นใบชำระเงินดังกล่าวไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หรือ ชำระผ่านการสแกน QR code ผ่านทาง Mobile Banking ทุกธนาคาร
🔍 ม.1 ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
🔍 ม.4 ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565
4. นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันมอบตัว เพื่อรับใบเสร็จ
✅ ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย : แสดงใบรับชำระค่าบริการ
✅ ชำระผ่าน Mobile Banking : แสดงสลิปการโอนเงิน

ห้าม ‼️นำใบชำระเงิน หรือ QR code ของนักเรียนคนอื่นมาสแกนโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะถือเป็นการจ่ายแทนผู้อื่น
สอบถามเพิ่มเติมงานการเงิน โทร : 02-708-6118-9