โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ร่วมสนับสนุน “โครงการ ก้าวคนละก้าว”

เส้นทางการวิ่ง

เริ่มต้นที่โรงเรียนบางบ่อวิทยามคม เวลา 15.30 น.

เลี้ยวขวาออกจากโรงเรียน วิ่งเลียบ ถนนบางนา – ตราด

เลี้ยวซ้ายเข้าปากทางอำเภอบางบ่อ วิ่งต่อไปจนถึง ธนาคารกสิกร

และเลี้ยวซ้าย กลับสู่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม