คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม