นักเรียนแลกแปลี่ยนโครงการ AFS ได้สอบแข่งขันไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมัน