สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงาน “บ.บ.ว.เดินสานสัมพันธ์ WALK แสด-ดำ 2017”
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น.
รวมตัวที่ มูลนิธิเจ้าพ่อหลวง
ติดต่อสอบถาม 081-648-0813 และ 094-553-1479